Sol.licitud de subvenció per a la música en viu realitzada en espais privats oberts al públic

01 de juliol del 2020 L'HOSPITALET

Convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l'objecte de donar suport a les programacions de música en viu realitzades durant l’any 2020 en espais privats de L’Hospitalet de Llobregat oberts al públic.
Les activitats que se subvencionin hauran de fomentar una activitat d’utilitat pública, d’interès social o de promoció de la consecució d’un fi públic, la finalitat de la qual es correspongui amb el següent objectiu estratègic establert al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022:
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 (OE4): “Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat". I dins d’aquest objectiu estratègic, amb la línia “Promoure una programació de música en viu”.
QUI EL POT DEMANAR
Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb llicència d’activitat corresponent, que acreditin una trajectòria en la difusió musical mitjançant la programació d’un mínim de 6 concerts de música en viu durant l’any 2019.
QUAN ES POT FER
El termini de presentació de sol·licituds per a la programació de música en viu és del 3 al 30 de juliol de 2020, ambdós inclosos.
COM ES POT TRAMITAR
PER INTERNET:
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.
1. Descarregueu-vos, ompliu i signeu digitalment els documents.
Per a la signatura digital els documents en format .DOC s’han de passar a format “PDF”:
Formulari de sol·licitud de subvenció en l’àmbit de la música en viu
Projecte activitat 2020 música en viu
Resum econòmic 2019
2. Escanegeu i signeu digitalment en el cas de les declaració responsable la següent documentació i deixeu-la al vostre ordinador:
En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol•licitant.
Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
Resum de l’exercici econòmic de l’any 2019, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Documentació acreditativa (publicitat, contractes o factures) de la realització d’un mínim de 6 concerts anuals abans del 31 de desembre de 2019.
3. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
4. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
5. Empleneu el formulari que s'obrirà a la mateixa Seu Electrònica.
6. Adjunteu tots els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
7. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament.
8. Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
L'import de la convocatòria és fixa en 20.000 € per al total de sol·licituds.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

SI VOLS ESTAR ASSABENTAT/DA DELS PROPERS CONCERTS I ACTIVITATS.

Subscriu-te al newsletter!

Al subscriure't, declares haver estat informat de les condiciones sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de www.casadelamusica.cat