TOCA TOCA

VISITA GUIADA DELS CENTRES EDUCATIUS

Gaudir de la música i dels processos d’aprenentatge. Desenvolupar la creativitat, expressió corporal i sentit estètic a partir de seqüències, coreografies i jocs musicals.

Entendre el ritme com a recurs pedagògic i treballar la capacitat de concentració i atenció mitjançant la percussió corporal.

Potenciar diferents formes d’aprenentatge.

Assolir l’autoestima mitjançant l’autorealització, la planificació d'objectius i la participació en projectes col·lectius.

Potenciar les relacions interpersonals així com el desenvolupament intra-personal, la integració social i el reconeixement dels altres.

DESCRIPCIÓ

La música forma part de la nostra vida diària, d'aquest teixit social cada vegada més complex i en procés de canvi permanent. El sistema educatiu, per tant, no pot estar tancat o aïllat a tot allò que passa al seu voltant, ha de posseir intrínsecament una flexibilitat que permeti orientar i proporcionar als seus alumnes els instruments per jutjar, analitzar i comprendre, per si mateixos, la realitat que ens envolta.

En aquest escenari de tu a tu amb els alumnes, el professor té la música, el moviment, el joc, l'expressió corporal i la creativitat com a bases per un abordatge psicosocial d'un alt valor pedagògic.

Aquest projecte dóna molta importància a la creativitat i al llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos. És en aquesta experiència sensorial on es reforça tot el vincle emocional, tots els aspectes socials i socialitzadors de la música, tot el potencial estètic i pedagògic dels processos d'aprenentatge a partir del ritme, i tota la gestió emocional del treball físic i intel·lectual de les disciplines esportives i artístiques.

Fases d’actuació: 4 sessions de formació de dues hores cada una per al professorat (imprescindible l’assistència), treball del professorat a l’aula i mostra final interpretat per l’alumnat.

Materials
- Partitures dels arranjaments de percussió corporal.
-Videos tutorials de tots els patrons de les cançons a treballar.
-Llistat de cançons a interpretar i llistat de cançons que s’utilitzen a les sessions com a suport rítmic, tècnic i emocional del procés d’aprenentatge.